Regulament

REGULAMENTUL OFICIAL DE DESFASURARE A LOTERIEI PUBLICITARE  “REWARD YOUR IDOL – #whymusicmatters

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL

Art. 1.1. Organizatorul loteriei publicitare “REWARD YOUR IDOL- #whymusicmatters ” (denumita in cele ce urmeaza “Loteria Publicitara”) este S.C. Universal Music Romania S.R.L., avand sediul social în Bucureşti, str. General Nicolae Dona nr. 16, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub numărul J40/4374/2006, CUI RO 18484140, reprezentată legal de catre Dna. Ioana Fesnic, in calitate de Director General, numita in continuare “ORGANIZATOR”.

Art. 1.2. Participantii la Loteria Publicitara sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulamentul Oficial al Loteriei Publicitare, denumit in continuare “Regulament Oficial”.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A LOTERIEI PUBLICITARE

Art. 2.1. Loteria Publicitara este organizata si se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei prin intermediul site-ului oficial www.rewardyouridol.ro.

 

SECTIUNEA 3. DURATA LOTERIEI PUBLICITARE

Art. 3.1. Loteria Publicitara se va desfasura in perioada 02.11.2015, ora 00:00 – 02.12.2015, ora 23:59.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Art. 4.1. La aceasta Loterie Publicitara poate participa orice persoana fizica care indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

 • a) are cetatenie romana;
 • b) are domiciliul stabil in Romania, avand BI/CI valid, emis de autoritatile din Romania;
 • c) are varsta minima de 15 ani si maxima de 40 de ani, impliniti la data inceperii Loteriei Publicitare, si care indeplineste conditiile de participare stipulate la punctul 5, in Regulamentul Oficial. Persoana minora, care a implinit varsta de 15 ani, poate participa la prezenta Loterie Publicitara doar cu acordul prealabil scris al cel putin unuia dintre reprezentantii legali (parinte, tutore, persoana careia minorul i-a fost incredintat spre crestere etc.);
 • d) isi defineste, in perioada 02.11.2015 – 02.12.2015, un playlistde minim 5 piese, pe unul dintre serviciile de streaming, bazate pe abonament, disponibile in Romania: Deezer, Zonga, Google Play Music, Apple Music sau Tidal;
 • e) posteaza pe profilul personal de Facebook playlistul definit anterior, utilizand in textul postarii hashtag-ul #whymusicmatters si tagg-uind pagina de Facebook facebook.com/rewardyouridol
 • f) completeaza, in mod corect si complet, formularul de participare care se gaseste pe site-ul Organizatorului, la adresa de web rewardyouridol.ro/concurs

Art. 4.2. Prin exceptie de la prevederile de mai sus, nu pot participa la Loteria Publicitara angajatii Organizatorului, ai partenerilor acestuia, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/ sotia tuturor acestor persoane.

Art. 4.3. Se considera decazut din calitatea de participant persoana care prezinta Organizatorului documente false sau asupra carora exista suspiciuni de fals/frauda care sunt ulterior confirmate.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL SI DESFASURAREA LOTERIEI PUBLICITARE

Art. 5.1. In cadrul perioadei de desfasurare a Loteriei Publicitare este promovata utilizarea si promovarea de catre utilizatori a serviciilor de streaming bazate pe abonament, disponibile in Romania: Deezer, Zonga, Google Play Music, Apple Music si Tidal.

Art. 5.2. Formularul de inscriere contine urmatoarele campuri obligatorii:

 • 1. o rubrica pentru nume
 • 2. o rubrica pentru prenume
 • 3. o rubrica pentru adresa de email
 • 4. un camp unde trebuie completat link-ul catre playlistul, de minim 5 piese, ce a fost definit, in perioada de desfasurare a loteriei publicitare, pe unul dintre serviciile de streaming bazate pe abonament disponibile in Romania: Deezer, Zonga, Google Play Music, Apple Music sau Tidal)

Art. 5.3 Desemnarea castigatorilor se va face prin tragere la sorti, prin intermediul site-ului www.random.org, astfel:

 • 1. pentru premiul cel mare – in maxim 3 zile lucratoare de la incheierea duratei Loteriei Publicitare, si
 • 2. pentru restul premiilor oferite – in maxim 10 zile lucratoare de la incheierea duratei Loteriei Publicitare.

Art. 5.4. Numele castigatorilor si castigul acordat fiecaruia vor fi facute publice, prin afisare pe site-ul www.rewardyouridol.ro, si pe pagina de facebook a Organizatorului www.facebook.com/rewardyouridol

Art. 5.5. Efectuarea tuturor diligentelor in vederea obtinerii vizei turistice pentru Statele Unite ale Americii cade exclusiv in sarcina castigatorului premiului cel mare si a insotitorului sau, organizatorul ne-asumandu-si nicio responsabilitate in acest sens.

Art. 5.6. In cazul in care persoana desemnata drept castigator al premiului cel mare nu reuseste sa obtina viza turistica pentru Statele Unite ale Americii, Organizatorul va desemna castigatorul dintre rezervele extrase. Rezervelor li se vor aplica aceleasi reguli prevazute in articolele 5.5 si 5.6.

SECTIUNEA 6. PREMIILE LOTERIEI PUBLICITARE

Art. 6.1. Premiile oferite de catre Organizator castigatorilor sunt:

 1. Premiul cel mare constand intr-o excursie la New York, Statele Unite ale Americii, premiu care include:
 • 2 bilete de avion dus-intors pe ruta Bucuresti – New York,
 • 3 nopti de cazare, camera dubla, la un hotel de 4* in New York si
 • doua (2) bilete (pentru castigator si un insotitorul acestuia) la un concert.
 1. Alte premii:
 • un telefon Nexus 5X
 • 30 x conturi Deezer pentru o perioada de 2 luni
 • 20 x conturi Google Play Music pentru o perioada de 6 luni
 • 30 x conturi pentru Zonga pentru o perioada de 3 luni
 • 30 x conturi pentru Tidal pentru o perioada de 3 luni

Art. 6.2. Valoarea totala a premiilor Loteriei Publicitare este 16000 lei, dupa cum urmeaza:

 1. premiul cel mare in valoare de 15160Lei;
 2. telefonul Nexus in valoare de 400 Lei
 3. 30 x conturi Deezer pentru o perioada de 2 luni in valoare de 4 Lei fiecare
 4. 20 x conturi Google Play music pentru o perioada de 6 luni in valoare de 4 Lei fiecare
 5. 30 x conturi pentru Zonga pentru o perioada de 3 luni in valoare de 4 Lei fiecare
 6. 30 x conturi pentru Tidal pentru o perioada de 3 luni in valoare de 4 Lei fiecare

Art. 6.3. Castigatorii nu pot opta pentru contravaloarea in bani a premiilor.

Art. 6.4. Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru eventuala calitate necorespunzatoare a premiilor, aceasta ramanand exclusiv in sarcina producatorului sau distribuitorului acestora.

Art. 6.5. Premiile sunt nominale si nu pot fi transferate unei alte persoane.


SECTIUNEA 7. VALIDAREA, REVENDICAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

Art. 7.1. Castigatorii Loteriei Publicitare desemnati conform celor mentionate in sectiunea 5, vor fi contactati prin intermediul adresei de e-mail furnizata de acestia la momentul completarii formularului de inscriere, in aceeasi zi a tragerii la sorti pentru validare.

Art. 7.2. In cazul in care participantul desemnat castigator nu raspunde e-mail-ului/ trimis de Organizator in vederea validarii premiului in termen de 1 (una) zi de la data la care a fost contactat, premiul nu i se va mai acorda, termenul de 1 (una) zi fiind considerat un termen de decadere in urma nevalidarii premiului. Premiul ramane la dispozitia Organizatorului care poate dispune neconditionat si dupa cum doreste de el.

Art. 7.3. Odata instiintati potrivit art. 7.1., castigatorii trebuie sa faca dovada celor inscrise in formularul de inscriere la Loteria Publicitara, respectiv sa prezinte Orgnizatorului, in original, actul de identitate.

Art. 7.4. In cazul in care castigatorul nu se prezinta – personal sau prin imputernicit – cu toate documentele mentionate la art. 7.3 la locul, ziua si data precizate de Organizator sau in cazul in care datele din documentul de identitate prezentat nu corespund cu datele trecute in formularul de inscriere, acesta va pierde orice drept asupra premiului, iar Organizatorul va putea dispune neconditionat si dupa cum doreste de premiul respectiv.

Art. 7.5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune aduse castigatorului sau unor terte persoane, ca urmare sau in legatura cu utilizarea premiului.
Art. 7.6. Acordarea efectiva a premiilor se va consema in cuprinsul unui proces-verbal care se incheie la momentul atribuirii premiului castigatorului.

Art. 7.7. Prin ridicarea premiului, castigatorul accepta ca numele, localitatea de domiciliu si imaginea lui sa fie facute publice si folosite de catre Organizator in scopuri publicitare, in diverse materiale audio, video si de presa, castigatorul neputand emite pretentii financiare impotriva Organizatorului pentru realizarea si difuzarea acestora.

Art. 7.8. In cazul in care Organizatorul constata ca persoana desemnata drept castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat oricare dintre conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau retrage oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.
Art. 7.9. Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii potentialilor castigatori care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului Oficial al Loteriei Publicitare.

SECTIUNEA 8. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Art. 8.1. Organizatorul se obliga sa foloseasca datele personale colectate in timpul prezentei Loterii Publicitare in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Organizatorul fiind inregistrat ca operator de date cu caracter personal in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 5398, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001.

Art. 8.2. Participantul la Loteria Pubicitara, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

Art. 8.3. Prin participarea la Loteria Publicitara participantul este de acord ca datele sale sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru transmiterea de noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing.

 

SECTIUNEA 9. LITIGII

Art. 9.1. Orice reclamatie/sesizare care are legatura cu Loteria Publicitara se va face in scris, urmand a fi solutionata de catre Oganizator in termen de 3 (trei) zile de la data primirii reclamatiei/sesizarii.

Art. 9.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Loteria Publicitara se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar acestea vor fi inaintate spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul central al Organizatorului.

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

Art. 10.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA/INCETAREA LOTERIEI PUBLICITARE

Art. 11.1. Loteria Publicitara va inceta la incheierea perioadei prevazuta in Sectiunea 3 –  Durata Loteriei Publicitare.

Art. 11.2. De asemenea, Loteria Publicitara va putea fi intrerupta ori va inceta prin decizia Organizatorului, in orice moment, insa nu inainte de instiintarea publicul prin afisarea anuntului pe site-ul www.rewardyouridol.ro

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL LOTERIEI PUBLICITARE

Art. 12.1. Regulamentul Oficial poate fi consultat gratuit pe intreaga durata a Loteriei Publicitare accesand site-ul www.rewardyouridol.ro, la sectiunea Regulament, fiind de asemenea disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, la sediul Organizatorului din Strada General Nicolae Dona nr. 16, sector 1, Bucuresti.

Art. 12.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prevederile prezentului Regulament Oficial, urmand ca modificarile sa intre in vigoare la data publicarii pe site-ul www.rewardyouridol.ro sau la o data ulterioara publicarii modificarilor ce va fi prevazuta in cuprinsul actului modificator.

Art. 12.3. Orice modificare a regulilor de participare la Loteria Publicitara, a mecanismului sau a perioadei validitatii Loteriei Publicitare vor fi anuntate pe site-ul www.rewardyouridol.ro.

Art. 12.4. Participarea la aceasta Loterie Publicitara implica acceptarea tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial de desfasurare a Loteriei Publicitare “Reward Your Idol – #whysmusicmatters”, participantii fiind obligati sa respecte si sa se conformeze termenilor si conditiilor acestuia.


ACT ADITIONAL LA REGULAMENTUL OFICIAL DE DESFASURARE A LOTERIEI PUBLICITARE  “REWARD YOUR IDOL – #whymusicmatters


Societatea UNIVERSAL MUSIC ROMANIA SRL cu sediul în București, strada General Nicolae Dona nr. 16, corp A, sector 1, Cod Unic de Înregistrare “RO” 18484140, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/4374/2006, cont bancar RO 17 CITI 0000 0007 2472 5007 deschis la Citibank București, reprezentată prin D-na Ioana Elisabeta FEȘNIC, Director General, Organizator al loteriei publicitare “REWARD YOUR IDOL- #whymusicmatters“, loterie publicitara al carei Regulament a fost autentificat de notar public Motatu Simona sub nr. 1931 din data de 20.11.2015.

A hotarat urmatoarele modificari si completari ale Regulamentului:

“SECTIUNEA 3. DURATA LOTERIEI PUBLICITARE” va avea urmatorul continut:

“Art. 3.1. Loteria Publicitara se va desfasura in perioada 23.11.2015, ora 00:00 – 31.12.2015, ora 23:59.”

Se vor considera implicit modificate toate prevederile din Regulament care faceau referire la perioada de desfasurare a Loteriei Publicitare.